SALESUP DMS – CÔNG CỤ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ NHẤT

Bán hàng, phân phối được xem là hoạt động quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành hàng tiêu dùng, dược phẩm, mỹ phẩm. Các giám đốc bán hàng, cũng như người đứng đầu doanh nghiệp hàng ngày luôn phải đối với những quyết định như “Làm thế nào để lãnh đạo ra quyết định nhanh và chính xác hỗ trợ đạt chỉ tiêu doanh số?”, “Làm thế nào để tăng độ bao phủ của sản phẩm?”, “Làm thế nào để cung ứng đủ hàng với mức tồn kho hợp lý?” hoặc “Làm thế nào để tăng năng lực quản lý của đội ngũ kinh doanh và nhà phân phối?”

Để giải quyết những vấn đề một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần nghĩ đến những công cụ quản lý hệ thống phân phối (DMS). Những công cụ này sẽ giúp cho doanh nghiệp phản ứng nhanh với tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh. Những công cụ này cho phép theo dõi sát sao, tức thời các chỉ tiêu (thành tích) của nhân viên: Doanh số thực đạt so với chỉ tiêu, Số đơn hàng/ngày, Số SKU/đơn hàng, Giá trị trung bình / 1 đơn hàng…

Được hỗ trợ bởi những công cụ DMS, Phòng bán hàng sẽ phát hiện cơ hội bán hàng cho từng sản phẩm. Cơ hội này thường dễ bị bỏ qua nếu như doanh nghiệp quản lý “thủ công”. Cũng cần nói thêm, cơ hội bán hàng được định nghĩa là những cơ hội từ các cửa hiệu mà sản phẩm đã từng hiện diện nhưng nay không còn và cả những cửa hiệu sản phẩm vẫn chưa bao phủ.

Doanh số của doanh nghiệp phụ thuộc vào từng “chiến sĩ” ở ngoài mặt trận. Nói cách khác, nó phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu mà nhân viên bán hàng muốn đạt tại từng cửa hiệu. Có sự trợ giúp từ các công cụ này, các “tướng lĩnh” sẽ xác được chính xác mục tiêu đặt ra cho từng nhân viên và cho từng cửa hàng.

Ngoài ra, các công cụ DMS còn giúp báo cáo, tổng kết lượng hàng tồn kho tại bất kỳ thời điểm của các nhà phân phối, từ đó doanh nghiệp sẽ có kế hoạch cung ứng chính xác và hiệu quả. Kế hoạch cung ứng bao gồm kế hoạch sản xuất và vận chuyển hàng hóa đến các kho Trung tâm phân phối. Đặc biệt, khi có nhiều Trung tâm phân phối, việc lập kế hoạch điều chuyển hàng hóa tối ưu tới các Trung tâm phân phối đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.

Một điều cần nói thêm, sử dụng các công cụ quản lý phân phối; các cấp quản lý có thể đánh giá thành tích nhân viên chính xác, để tưởng thưởng kịp thời, và đề bạt đúng đắn. Đồng thời, nhà phân phối có thể quản lý công nợ khách hàng và quản lý tồn kho hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *