NHỮNG DẤU HIỆU CHỨNG TỎ DOANH NGHIỆP BẠN CẦN TRIỂN KHAI ERP

Hiện nay, khi nền kinh tế phát triển không ngừng, cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì việc áp dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp là một giải pháp thông mình tăng tính cạnh tranh và đem lại hiệu quả cao.

Vậy khi nào doanh nghiệp nên triển khai ERP giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp?

1, Khi có quá nhiều dữ liệu chưa được đồng nhất.

Một doanh nghiệp có nhiều phòng ban và phải quản lý rất nhiều mảng khác, thường thì mỗi phòng ban lại có phần mềm quản lý dữ liệu riêng, không có sự thống nhất, trao đổi, tương tác giữa các phòng chức năng trong doanh nghiệp cũng như việc đồng bộ dữ liệu trong toàn bộ công ty. Thiếu tính thống nhất, tính nhất quán trong hệ thống của một tổ chức sẽ khiến cho việc nắm bắt thông tin bị sai lệch, thiếu tính chính xác, và có thể gây nên những hậu quả không mong muốn. Điều này làm giảm năng suất công việc, nhà quản lý không nắm được chính xác tình hình công việc để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời.

Nếu doanh nghiệp lựa chọn ứng dụng hệ thống ERP thị mọi khó khăn trên sẽ được giải quyết. Nhờ có ERP, tất cả dữ liệu về mọi mảng của doanh nghiệp sẽ được quản lý và thực hiên trên một hệ thống duy nhất. Mọi dữ liệu được cập nhật liên tục và được liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ với một hệ thống duy nhất, các phòng ban có thể dễ dàng liên kết với nhau và chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng.

2, Dữ liệu khó truy cập , thông tin không được cung cấp kịp thời.

Trong một doanh nghiệp thì việc quản lý dữ liệu rõ ràng chặc chẽ là nền tảng cho các phòng ban khác sử dụng hiệu quả. Nếu chỉ sử dụng phương pháp truyền thống, các phần mềm rời rạc, khối lượng thông tin lớn sẽ gây khó khăn cho các quyết định của doanh nghiệp và việc nắm bắt thông tin kịp thời cũng như phân loại nhân viên.  Điều này sẽ gây lãng phí thời gian, giảm năng suất lao động.

Với ERP mọi dữ liệu sẽ được liên kết và chia sẽ ngay lập tức, tính đúng đắn của dữ liệu gần như là tuyệt đối trong mọi thời điểm, các quyết định của doanh nghiệp sẽ kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn.

3, Bộ phận kế toán gặp khó khăn.

Một số công ty vẫn dùng theo cách truyền thống là để nhân viên kế toán mất hàng giờ mỗi tuần để nhập tay những hóa đơn, đơn đặt hàng và củng cố thông tin tài chính thông qua vô số bảng tính Excel và cũng mất thời gian lập các báo cáo cần thiết. Quá phức tạp, rắc rối. Một giải pháp công nghệ tốt lúc này là điều cần thiết.

Triển khai giải pháp ERP đúng đắn có thể giúp phòng ban viết các bài báo cáo dễ dàng và nhanh chóng hơn, và nó có thể bao gồm tất cả mọi thứ, từ thống kê doanh thu, các khoản chi tiêu, cho đến các bản báo cáo theo xu hướng hiện hành thay vì những bản báo cáo theo lối cổ điển cũ kỹ. Khả năng cho phép truy cập vào các bản báo cáo nhanh chóng giúp nhà quản lý doanh nghiệp cũng như các phòng ban đưa ra các quyết định đúng đắn, nhanh chóng hơn rất nhiều.

4, Chưa phân tích được báo cáo tổng thể, hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chính là lợi nhuận hay nói một cách khác lợi nhuận chính là mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích được hiệu quả kinh doanh một cách triệt để là phân tích được sự biến động của các chỉ tiêu trên kết quả hoạt động của doanh nghiệp, mức độ sử dụng các khoản chi phí , đặc biệt là sự biến động của doanh thu thuần, những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc báo cáo tài chính hay phân tích hiệu quả kinh doanh không rõ ràng, không triệt để sẽ làm cho nhà quản lý lúng túng không nắm bắt được doanh nghiệp mình.

Khi sử dụng giải pháp ERP, hệ thống được đồng nhất, doanh nghiệp đạt được hiệu quả thiết thực trong chi tiêu và cải thiện quá trình vận hành doanh nghiệp. Thông tin được cập nhật theo hệ thống thời gian thực, đảm bảo chính xác, đầy đủ giúp việc quản lý dễ dàng hơn và có thể kịp thời sửa chữa lỗi sai phát sinh trong quá trình sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *