CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM TW2 (CODUPHA)

THÔNG TIN

  • Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM TW2
  • Lĩnh vực: Dược phẩm
  • Website: https://www.codupha.com.vn

Công ty CODUPHA được thành lập ngày 30/4/1975, là công ty trực thuộc Tổng công ty dược Việt Nam, Bộ Y tế, được sự ủng hộ trong toàn ngành y tế, chính quyền từ TW đến địa phương.

Là một trong 06 công ty dược phẩm được Nhà nước, Bộ Y tế giao đảm trách Chương trình dự trữ, Dự trữ và lưu thông quốc gia, các thuốc cần kiểm soát đặt biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *