CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM & THƯƠNG MẠI SOHACO

THÔNG TIN

  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM & THƯƠNG MẠI SOHACO
  • Lĩnh vực: Dược phẩm
  • Website: //sohacogroup.com.vn/

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO hiện nay đang phân phối hàng trăm sản phẩm, các công ty con của SOHACO cũng sản xuất hơn 50 sản phẩm thuốc đông dược, tân dược, cung cấp kịp thời các sản phẩm điều trị cho người bệnh. SOHACO đã thiết lập hệ thống kênh phân phối tới hàng nghìn nhà thuốc và hàng trăm bệnh viện trên toàn quốc.

Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ là mục tiêu phấn đấu cao nhất và liên tục của SOHACO. Nhà máy sản xuất Dược phẩm Medisun đạt các chứng chỉ GMP, GLP, GSP theo WHO. Các công ty phân phối đều đạt GDP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *