Tính năng erp

HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

+60 mẫu báo cáo có sẵn Hệ thống báo cáo toàn diện: Đo lường chiến dịch tiếp thị; Đo lường hiệu quả bán hàng; Báo cáo hoạt động chăm sóc khách hàng… Cơ chế báo...

DATA WAREHOUSE

Hệ thống báo cáo quản trị thông minh Báo cáo phân tích đa chiều theo công nghệ OLAP

QUẢN LÝ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TÀI SẢN, MÁY MÓC THIẾT BỊ

Quản lý danh sách thiết bị, tài sản, kho phụ tùng, danh mục vật tư Quản lý xuất, nhập, đề xuất vật tư cho công việc bảo trì. Tra cứu thông tin bảo trì nhanh...

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

Dự báo kinh doanh, kế hoạch sản xuất và kế hoạch mua hàng Tối ưu hóa chi phí, hàng tồn kho và năng lực sản xuất. Thiết lập nhiều phiên bản kế hoạch khác nhau...

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ – NGÂN SÁCH

Cho phép xây dựng ngân sách và review ngân sách theo nhu cầu. Đưa ra các báo cáo thực hiện Ngân sách theo từng phiên bản đã xây dựng/review Hệ thống báo cáo quản trị...

HỒ SƠ KIỂM NGHIỆM ĐIỆN TỬ

Hồ sơ kiểm nghiệm điện tử: đảm bảo chất lượng nguyên liệu, thành phẩm. Truy xuất nguồn gốc nhanh, tức thời, chính xác.

HỒ SƠ LÔ ĐIỆN TỬ

Hồ sơ lô điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, GMP Kết nối tự động và đọc thông số sản xuất từ các hệ thống máy móc. Truy cập và theo dõi sản xuất...

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

Quản lý khuyến mãi tự động 100%. Đa dạng chương trình: base, tích lũy, ontop. Đa dạng hình thức: trả hàng, trả tiền, chiết khấu,… Phân bổ cho đối tượng riêng biệt. Quản lý ngân...

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Quy trình nghiệp vụ liên thông giữa các phòng ban, Kế toán thừa hưởng và kiểm tra, soát xét. Kế toán tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (TT200). Kế toán quản trị...

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Tạo và duyệt đơn hàng theo chính sách duyệt. Áp dụng khuyến mãi tự động. Cảnh báo công nợ theo hạn mức: số ngày, số tiền. Xuất kho và xuất hóa đơn tự động. Tích...