TĂNG HIỆU QUẢ BÁN HÀNG BẰNG PDA

  • Xác định vị trí cửa hiệu và ghi nhận viếng thăm.
  • Theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu trên Smart Phone.
  • Xem các thông tin khuyến mãi, trưng bày và áp dụng tự động
  • Sử dụng dữ liệu lịch sử để định mục tiêu tại từng điểm bán.
  • Nhập đơn hàng, thực thi khuyến mãi tự động
  • Giới thiệu sản phẩm, khảo sát thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *