QUẢN LÝ MUA HÀNG

  • Quản lý chi tiết quy trình mua hàng từ Đề nghị mua hàng đến nhập kho, thanh toán
  • Phê duyệt đơn mua hàng theo cơ chế được thiết lập.
  • Cảnh báo công nợ theo hạn mức: số ngày, số tiền.
  • Liên thông từ mua hàng đến kho vận và kế toán mà không phải nhập liệu lại.
  • Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng.
  • Theo dõi và đánh giá Nhà Cung Cấp.

Quý Doanh nghiệp muốn tìm hiểu chi tiết từng tính năng của phân hệ Quản lý mua hàng, vui lòng xem các video Hướng dẫn sử dụng ở dưới đây nhé!

HDSD – 1. Đề nghị mua hàng

HDSD – 2. Duyệt đề nghị mua hàng

HDSD – 3. Đơn trả hàng NCC

HDSD – 4. Xuất kho trả hàng NCC

HDSD – 5. Xuất hóa đơn trả hàng

HDSD – 6. Chi phí mua hàng

HDSD – 7. Xóa chứng từ offline

HDSD – 8. Hóa đơn điều chỉnh

HDSD – 9. Đánh giá NCC

HDSD – 10. Duyệt đánh giá NCC

HDSD – 1. Đơn mua hàng trong nước

HDSD – 2. Duyệt đơn mua hàng

HDSD – 3. Nhận hàng

HDSD – 4. Hóa đơn NCC

HDSD – 5. Kiểm định chất lượng

HDSD – 1. Đơn mua hàng nhập khẩu

HDSD – 2. Duyệt đơn mua hàng

HDSD – 3. Nhận hàng nhập khẩu

HDSD – 4. Hóa đơn nhập khẩu

HDSD – 5. Kiểm định chất lượng

HDSD – 6. Khai thuế nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *