KẾ TOÁN QUẢN TRỊ – NGÂN SÁCH

  • Cho phép xây dựng ngân sách và review ngân sách theo nhu cầu. Đưa ra các báo cáo thực hiện Ngân sách theo từng phiên bản đã xây dựng/review
  • Hệ thống báo cáo quản trị cung cấp các thông tin hữu ích cho quẩn trị và điều hành công ty: Trên giao diện WEB của các phương tiện sử dụng, gồm cả smarphone.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *