KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

  • Dự báo kinh doanh, kế hoạch sản xuất và kế hoạch mua hàng
  • Tối ưu hóa chi phí, hàng tồn kho và năng lực sản xuất.
  • Thiết lập nhiều phiên bản kế hoạch khác nhau để lựa chọn
  • Lập báo cáo kiểm soát kế hoạch và danh mục cần thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *