HỒ SƠ LÔ ĐIỆN TỬ

  • Hồ sơ lô điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, GMP
  • Kết nối tự động và đọc thông số sản xuất từ các hệ thống máy móc.
  • Truy cập và theo dõi sản xuất theo thời gian thực, không giới hạn không gian và địa lý.
  • Đánh giá môi trường, nhiệt độ, các tiêu chuẩn kiểm nghiệm tự động.
  • Quản lý chi tiết năng suất, tiêu hao và kiểm nghiệm chất lượng theo từng công đoạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *