Giải thưởng Sao Khuê là một giải thưởng về khoa học và công nghệ, nhằm biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Ông ĐỖ DOÃN HOÀN – Giám đốc khối Tư vấn & Triển khai khu vực miền Bắc –
đại diện GESO nhận giải Sao Khuê 2024 cho giải pháp SalesUp DMS

Giải thưởng Sao Khuê đã gắn liền với hàng trăm sản phẩm, ứng dụng phần mềm, giải pháp, dịch vụ uy tín nhất trên thị trường như: SalesUp DMS, SalesUp ERP, Base.vn, Zalo, FPT, … gắn liền mới những tên tuổi của những doanh nghiệp đầu ngành phục vụ cơ quan tổ chức trong nước như GESO, BASE, ZALO… Giải thưởng Sao Khuê như một minh chứng cho chất lượng và uy tín của các nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT Việt Nam.

Theo Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA, đặt ra những kỳ vọng mới, cho Sao Khuê: “Ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam đang ngày càng trưởng thành hơn, các sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Sao Khuê giờ đây cần thể hiện vai trò liên kết mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Câu chuyện chuyển đổi số bây giờ không chỉ là hỗ trợ khách hàng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi công nghệ để số hóa, tối ưu hóa quy trình, hoạt động, mà phải là hợp tác với nhau, kết nối với nhau. hình thành các liên minh, liên kết chuyển đổi số giữa doanh nghiệp CNTT với tổ chức, doanh nghiệp ở các ngành khác. Dữ liệu lớn khi đó được hình thành. Bài toán lớn khi đó được xác định và giải quyết. Như vậy ta mới nhanh chóng có được: những mô hình kinh tế số, doanh nghiệp số mới; những mô hình quản trị số, tổ chức số mới. Đây mới là động lực mới cho sự phát triển của đất nước.”

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Một giải thưởng mà qua được 20 năm là một giải thưởng có uy tín và có sức sống. Giải thưởng Sao Khuê đã đi qua 20 năm, sức sống của nó thật là mạnh mẽ. Giải thưởng Sao Khuê có sức sống vì nó luôn bám sát cuộc sống, bám sát sự vận động, bám sát sự thay đổi của công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Sức sống của Giải thưởng Sao Khuê là bắt nguồn từ sức sống của ngành công nghiệp CNTT Việt Nam. 20 năm tăng trưởng gần 300 lần là câu chuyện thần kỳ chưa từng có ở nước nào. Chúng ta, những người hôm nay ngồi đây, đã có may mắn là một phần của sự thần kỳ đó, may mắn được sống trong giai đoạn thần kỳ đó và cũng góp phần tạo ra sự thần kỳ đó.”

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đặt nhiệm vụ: “Giải thưởng Sao Khuê phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, phải uy tín hơn nữa. Uy tín phải là thương hiệu chính của Sao Khuê. Uy tín của Sao Khuê cũng chính là uy tín của ngành CNTT Việt Nam, của công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Kinh tế Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải dựa vào KTS. Kinh tế số phải trở thành động lực chính cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam. KTS phát triển với tốc độ 3-4 lần cao hơn tăng trưởng GDP, và sẽ chiếm tới 20-25% GDP vào năm 2025. Phát triển KTS đã trở thành chiến lược quốc gia. Giải thưởng Sao Khuê đã có trọng tâm là Kinh tế số. Giải thưởng Sao Khuê phải vinh danh những nền tảng, giải pháp tạo ra sự phát triển của kinh tế số (KTS), tức là nó phải trở thành động lực tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Là động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI này.”

Giải pháp Quản trị kênh phân phối SalesUp DMS do GESO phát triển vinh dự vượt qua 271 đề cử khác trên cả nước, chiến thắng Giải thưởng Sao Khuê 2024 tại lĩnh vực Quản lý Bán hàng.

Giải thưởng này không chỉ là một phần thưởng danh dự, mà còn là sự công nhận về chất lượng của giải pháp SalesUp DMS, và những nỗ lực không ngừng của toàn bộ đội ngũ GESO trong quá trình phát triển. GESO cam kết tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ, không ngừng tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời giữ vững vị thế trong ngành.

#geso #salesupdms #saokhue #quảnlýkênhphânphối #dms #salesup