Giải pháp dms

ĐẦY ĐỦ CÁC TÍNH NĂNG

Đáp ứng 100% yêu cầu quản lý, có thể phát triển thêm theo nhu cầu đặc thù của Doanh nghiệp

BỀN VỮNG TRƯỚC NHỮNG BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ

vì thông tin Nhà phân phối và cửa hiệu, tuyến bán hàng, doanh số..được lưu trữ và có thể được xem một cách trực quan

100% QUẢN LÝ TỰ ĐỘNG

Quản lý tự động các chương trình khuyến mãi, tích lũy

100% TĂNG TRƯỞNG BAO PHỦ

Thúc đẩy tăng độ bao phủ của sản phẩm, nhờ theo dõi được chi tiết độ bao phủ theo Nhãn hàng / Chủng loại / SKU

100% TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ

Thúc đẩy tăng doanh số bán vào và doanh số bán ra, nhờ theo dõi được chi tiết doanh số đến từng cửa hiệu, từng mặt hàng bán (SKU).

RA QUYẾT ĐỊNH NHANH VÀ HIỆU QUẢ NHẤT

Khai thác cơ hội bán hàng, tưởng thưởng đề bạt đúng.

THỰC THI TRƯNG BÀY TỐT NHẤT

Chọn đúng đối tượng, kiểm soát hiệu quả nhất, audit trưng bày bằng Smart Phone.

THỰC THI KHUYẾN MÃI TỐT NHẤT

Đa dạng hình thức khuyến mãi, kiểm soát hiệu quả nhất, linh động trong ngân sách.

CUNG ỨNG HÀNG HÓA TỐT NHẤT

Đặt hàng đúng, xử lý đơn hàng nhanh, nhập kho chính xác.

TĂNG HIỆU QUẢ BẰNG PDA

Xác định vị trí cửa hiệu và ghi nhận viếng thăm, theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu trên Smart Phone.