ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN CAM KẾT

Thiết lập trung tâm chi phí, khoản mục chi phí, kiểm soát lãi lỗ, hỗ trợ kiểm soát tiến trình sử dụng ngân sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *