CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

THÔNG TIN

  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
  • Lĩnh vực: Dược phẩm
  • Website: https://opv.vn/

Công ty OPV được thành lập với việc mua một công ty dược phẩm Pháp. OPV phấn đấu để trở thành một công ty dược phẩm có uy tín về chất lượng, kỹ thuật sản xuất tiên tiến và tinh thần phục vụ cao, để cùng với cộng đồng y dược Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng y tế Việt Nam và vị thế ngành công nghiệp dược trong nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *