CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG

THÔNG TIN

  • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
  • Lĩnh vực: Đa ngành
  • Website: https://www.ttcgroup.vn/

Thành Thành Công là một Tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư đa ngành với 20 công ty thành viên và công ty hạt nhân Đầu tư Thành Thành Công. Xác định Mía đường – Du lịch – Năng lượng là ba ngành mũi nhọn, mọi hoạt động của Tập đoàn đều hướng đến việc ưu tiên phát triển và hoàn thiện các doanh nghiệp thành viên thuộc các lĩnh vực này.

Ngoài ra, Tập đoàn còn đầu tư vào các ngành tiềm năng khác như bất động sản, đầu tư tài chính và kho vận nông sản, bao bì,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *