Tuyển dụng

Lập trình viên

 • Lập trình phát triển dự án phần mềm quản trị hệ thống cho doanh nghiệp lớn
 • Nắm bắt và phân tích các yêu cầu của hệ thống
 • Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển giải pháp phần mềm
 • Nhân viên được đào tạo và hỗ trợ để có thể tham gia các dự án của công ty. Có cơ hội tiếp cận với nhiều mô hình quản trị doanh nghiệp
 • Chi tiết

 • Thực tập/ CTV Kiểm thử phần mềm

 • Phối hợp cùng các lập trình viên, kiểm tra các chương trình đảm bảo theo đúng yêu cầu của khách hàng
 • Công việc được người hướng dẫn trực tiếp phân công
 • Nếu thực tập tốt sẽ được giữ lại để làm nhân viên chính thức
 • Chi tiết

 • Tuyển Thực tập/CTV Lập trình

 • Nắm bắt và phân tích các yêu cầu của hệ thống
 • Tham gia thiết kế, lập trình phần mềm
 • Nghiên cứu, phát triển giải pháp phần mềm
 • Tham gia trực tiếp vào dự án đang phát triển tại công ty.
 • Chi tiết