Tài liệu

LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH CIO

CIO - viết tắt của “Chief Information Officer” là một vị trí cao cấp trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về hệ thống công nghệ thông tin,giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đề ra (Theo Wikipedia).

Chi tiết

ĐANG CẬP NHẬT

ĐANG CẬP NHẬT

Chi tiết