Tiến hành thực hiện như thế nào?
 

SalesUp DMS hoạt động được chia thành 2 modules: Trung tâm và Nhà phân phối. Dữ liệu của 2 modules được tích hợp hoàn toàn và lưu trữ tại Head office. Mọi thao tác trên SalesUp DMS thông qua giao diện Web.

 

Tại Trung tâm:

 

 - Thiết lập dữ liệu nền về thông tin sản phẩm, hệ thống kinh doanh…

 - Dữ liệu nền sẽ được áp dụng thống nhất tại các Nhà phân phối

 - Định chỉ tiêu và chia chỉ tiêu cho từng Nhà phân phối

 - Định chương trinh khuyến mãi, trưng bày và ngân sách cho từng Nhà phân phối

 - Các báo cáo theo dõi chi tiết tình hình kinh doanh đến từng khách hàng, từng SKU

 - Các báo cáo theo dõi KPI toàn lực lượng kinh doanh

 - Các báo cáo cơ hội bán hàng trên toàn quốc

 

 Tại Nhà phân phối:

 

- Thiết lập dữ liệu nền khách hàng, chiết khấu, giá bán…

 - Bán hàng & áp khuyến mãi trong giới hạn ngân sách cho phép

 - Quản lý kho, công nợ

 - Báo cáo đánh giá KPI nhân viên bán hàng tại Nhà phân phối

 - Báo cáo các cơ hội bán hàng trên tuyến bán hàng thuộc Nhà phân phối