SalesUp TỔNG QUAN VỀ ERP

ERP GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP

Cụm từ "Tăng hiệu quả Doanh nghiệp" luôn được nhắc đến như là lợi ích cốt lõi của hệ thống ERP. Nhưng không phải tất cả Doanh nghiệp sau khi triển khai ERP đều trở nên hiệu quả hơn. Những Doanh nghiệp nào hiểu và biết cách khai thác nó thì mới đạt được hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất 5 bước cần làm giúp Doanh nghiệp gia tăng hiệu quả với ERP.

Chi tiết

TRIỂN KHAI ERP THÀNH CÔNG

Những năm gần đây, số lượng Doanh nghiệp Việt đầu tư ứng dụng thành công hệ thống ERP vào quản trị Doanh nghiệp ngày càng tăng. Đó là những Doanh nghiệp đã hiểu được tầm quan trọng của hệ thống đối với sự phát triển của Doanh nghiệp mình. Trong đó, không ít Doanh nghiệp đã nhận vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh.

Chi tiết

QUẢN TRỊ BẰNG HỆ THỐNG

Là chủ Doanh nghiệp, ai cũng muốn công ty của mình phát triển bền vững. Hai từ "phát triển" liên quan nhiều đến lợi thế cạnh tranh về sản phẩm/dịch vụ, về chiến lược tiếp thị và về chiến lược kinh doanh..., còn từ "bền vững" liên quan đến "quản trị bằng hệ thống".

Chi tiết

DÙNG ERP NHƯ PHẦN MỀM HAY NHƯ GIẢI PHÁP?

Ở các quốc gia phát triển, hầu hết các Doanh nghiệp đều ứng dụng ERP để gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh. Trong khi ở Việt Nam, tỉ lệ Doanh nghiệp Việt dùng ERP còn khá thấp, chưa tới 10%.

Chi tiết

TỔNG QUAN VỀ ERP

ERP được viết tắt của "Enterprise Resource Planning", dịch sang tiếng Việt là "Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp". Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về ERP để Doanh nghiệp biết khi nào thì nên sử dụng nó.

Chi tiết