Công cụ quản lý phân phối hiệu quả

Bán hàng, phân phối được xem là hoạt động quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành tiêu thụ nhanh... xem thêm >>

ERP hay là chết?

Nếu “Khác biệt hay là chết” là nguyên tắc vàng của tiếp thị thành công thì “ERP hay là chết” là vấn đề đặt ra... xem thêm >>

VỀ GESO

GESO (Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu) là một trong những công ty cung cấp giải pháp phần mềm quản lý hiếm hoi... xem thêm >>